Managed Services

Als Managed Service Provider (MSP) kan INFORIT uw ICT geheel als een service overnemen. Uw ICT-processen worden dan door INFORIT verzorgt en uitgevoerd. Binnen ons MSP-portfolio hebben wij een aantal services opgenomen, waaronder BaaS (Back-up as a Service) en MaaS (Monitoring as a Service).

Door middel van heldere SLA’s worden afspraken goed vastgelegd en tijdig nagekomen.

Unified Monitoring

Deze service omvat het proactief monitoren van uw totale IT-infrastructuur. De specialistische tools van INFORIT zorgen ervoor dat u, waar mogelijk, proactief geïnformeerd wordt over mogelijke storingen in uw netwerk en/of bij uitval.

Voordelen

  • Snel inzichtelijk maken van oorzaken van storingen
  • Tijd -en kostenbesparend
  • Proactief voorkomen van incidenten
  • Beheerder gaat proactief werken i.p.v. reactief

ICT Remote Management

Deze service biedt controles van SLA-assets d.m.v. controlelijsten. Met assets worden bezittingen met een commerciële en- of vervangingswaarde bedoelt. Periodiek worden SLA-assets onderzocht en bekritiseerd volgens ‘best-practices’ voor beheer. Logboek- en broncontrole zijn de primaire controles binnen deze Service. Indien een wijziging noodzakelijk is, dan zal deze overlegd worden met primaire contactpersonen van de opdrachtgever.

Voordelen

  • Efficiënt; problemen worden snel op afstand opgelost
  • Resultaten worden gerapporteerd en indien nodig, in geval van een issue, wordt er
  • automatisch een ticket geopend
  • Kostenbesparing op accountbeheer
  • Centraal management